Protektor beltéri falfesték mikrobiológiai vizsgálat

[vilagos]

Fraunhofer Épületfizikai Intézet
Építésfelügyeletileg elismert vizsgálati, felügyeleti és bizonylatolási hely
Új építőanyagok , építési részek és építési módok engedélyeztetése
Kutatás, fejlesztés
Épületfizikai területen belüli tanácsadás
Vizsgálati jelentés BBHP-13/2007

A Protektor bevonatrendszer hatásainak vizsgálata külső falburkolatok energetikai és hidrotermikus viselkedésére.

1. rész: Mikrobiológiai vizsgálatok

1. Megrendelő

Protektor festékek forgalmazója / gyártója

2. Vizsgált anyag

A Megrendelő biztosította a vizsgálandó anyagot. A vizsgálatok nem mutattak ki semminemű hiányosságot vagy különlegességet a szóban forgó anyagot illetően.

Vizsgálat megnevezése:

– Protektor kültéri felületbevonat
– Protektor beltéri felületbevonat

[/vilagos]

 

[vilagos]

3. Kivitelezés

3.1 Vizsgálati test előállítása

A vizsgálatra olyam vizsgálati testeket készítünk, amelyek megfelelnek egy valóságos rétegfelépítésnek. A „Protektor kültéri” változat a gyártó által szolgáltatott adatok szerint egy tipikus külső rétegfelépítésként került felhordásra, míg a „Protektor beltéri” jellemzően belső rétegfelépítésként, ugyancsak a gyártó által megadott adatok szerint. A vizsgálat lebonyolítására mindkét anyagváltozatból (Protektor kültéri, Protektor beltéri) 36 db. vizsgálati próbatest készült kb. 5x5x2,5 cm-es méretben.

3.2 Kísérlet elvégzése

Mikrobilológiai vizsgálatok elvégzésére került sor meghatározott keretfeltételek között (hőmérséklet, relatív páratartalom) kialakuló penészgombával szembeni ellenállás feltárása érdekében egy a speciálisan a Fraunhofer Épületfizikai Intézet által létrehozott vizsgáló állomáson. Az eredményeket egy izoplét modellen szemléltetjük. [1]; [2].

Az előzetesen sterilizált vizsgálati testeket a kísérlet kezdetéig steril, száraz és sötét körülmények között tároltuk (230C és 50% relatív páratartalom). Ezt követően három párhuzamosan végrehajtott kísérletre került sor hőmérsékleti helyzetenként, 48 órás időtartam alatt a mindenkori vizsgálati feltételek mellett (lásd 1.sz. táblázat). A vizsgálati feltételek magukba foglalnak egy alacsony hőmérsékleti értéket (pincehelyiségben vagy átmeneti időszakban lévő külső felületet) valamint egy magas hőmérsékleti értéket (egy fűtött helyiségben végrehajtott vizsgálatot) valamint különféle, magas relatív páratartalmú kísérleteket, például vízkárosodás hatására konyhában vagy fürdőben vagy a szabadban létrejövő extrém magas páratartalom melletti kísérleteket.

1.sz. táblázat: Vizsgálati feltételek egy egyedi klímaszekrényben

Ahhoz, hogy valamennyi próba/vizsgálati testhez lehetőleg azonos gombásodási terhelést szimuláljunk a környezetből, az építésnek megfelelő gombákkal és előzetesen sterilizált vizsgálati testekkel történő beoltásra került sor. Az oltásra arra kiválasztott és alkalmas gombafajtákkal és élesztővel került sr (10 különböző fajta, 2. táblázat) steril feltételek mellett (steril munkapadon

[/vilagos]

 

[vilagos]

A gombák választéka szárazságot toleráló fajtákat, gyakran előforduló baktériumokat is tartalmaznak, amelyek a nedvesség okozta károkért felelősek [2]:

Ezt követően a beoltott vizsgálati testek egyedi inkubációs egységekben az ellenőrzött feltételeknek vannak kitéve (12 különböző klímafeltétel, 2.sz. táblázat). A különböző klimatikus körülmények között inkubált vizsgálati testeket kezdetben naponta, később megfelelő időközönként (de legalább hetente) a vizsgálati időszak végéig (100 nappal a beoltást követően) mikroszkópikus eszközökkel ellenőrizni, lefényképezni és dokumentálni kell. A klíma inkubáció folytatásaként ellenőrizni kell, hogy nem lépnek-e fel további beoltott gombatípusok vagy idegen beoltás által létrejövő gombafajták , amely nem volt jellemző. A gombaképződést 7 fokozatban (3.sz. táblázat) értékeltük [2].

3.sz. táblázat: Gombaképződés értékelése

4. Eredmények

A hosszú ideig végzett vizsgálatok során számos mérési adatot nyertünk. Ezeket különböző szempontok szerint értékeltünk és dolgoztunk fel. Az 1-4 képeken az így nyert adatokat oszlopdiagramként ábrázoltuk két kiválasztott környezeti feltétel függvényében, amelyek a gombásodás terjedésének eltérő következményeit ábrázolják a fejlődés különböző fokozataiban és sebességében. A 7. és 8. képeken az izopléta rendszerek adatai láthatók. Utalni kell arra, hogy az ábrázolt izopléta rendszerek / tartományok kizárólag az elvégzett mérések eredményén alapulnak. További mérési adatokkal az ellenállási és érzékenységi területek tovább finomíthatók.

[/vilagos]

 

[vilagos]

Protektor kültéri bevonat
Inkubációs egység: 3.1 Hőmérséklet: 10ºC, relatív páratartalom: 85%.

Képződési osztály; Megfigyelési időtartam [d]

 

1. kép: A megfigyelési időszak alatt (100 nap) 10ºC-os hőmérséklet és 85%-os páratartalom mellett a „Protektor kültéri bevonat” változatának vizsgálati próbatestén mikroorganizmusok fejlődése volt megfigyelhető, amely mindenesetre nem a beoltás helyének enyhe micellózis növekedéséből indult ki.

Protektor kültéri bevonat
Inkubációs egység: 2.3, hőmérséklet: 25ºC, relatív páratartalom: 95%

Képződési osztály; Megfigyelési időtartam [d]

2. kép: A megfigyelési időszak alatt (100 nap) 10ºC-os hőmérséklet és 85%-os páratartalom mellett a mikroorganizmusoknak a „Protektor kültéri bevonat” változata szerinti vizsgálati próbatesten a 2. fokozatig volt megfigyelhető.

[/vilagos]

 

[vilagos]

Protektor beltéri bevonat
Inkubációs egység: 2.3, hőmérséklet: 10ºC, relatív páratartalom: 95%

Képződési osztály; Megfigyelési időtartam [d]


3. kép: A megfigyelési időszak alatt (100 nap) semmilyen páratartalom mellett nem lehetett 10ºC hőmérséklet mellett (itt például 95%-os relatív páratartalom mellett) a „Protektor beltéri bevonat” változatának vizsgálata szerinti növekedést vizsgálati próbatesten megfigyelni

Protektor beltéri bevonat
Inkubációs egység: 2.3, hőmérséklet: 250C, relatív páratartalom: 95%.

Képződési osztály; Megfigyelési időtartam [d]


4. kép: A megfigyelési időszak alatt (100 nap) 25ºC-os hőmérséklet és 95%-os páratartalom mellett a mikroorganizmusoknak a „Protektor beltéri bevonat” változata szerinti vizsgálati próbatesten az 5. fokozatig volt megfigyelhető.

[/vilagos]

 

[vilagos]

Protektor kültéri bevonat

Relatív páratartalom (%); Hőmérséklet [°C]

7. kép: A vizsgálati eredmények integrációja a „Protektor kültéri bevonat” változatra egy izopléta mintán. A vizsgált anyag határizoplétája a satírozott felületen belül helyezkedik el. A satírozott rész alatt a vizsgálat teljes időtartama idején semminemű gombaképződés nem lépett fel s ezért a tényleges alkalmazás során sem várható ilyesmi.

Protektor beltéri bevonat;

Relatív páratartalom (%); Hőmérséklet [ºC]

8. kép: A vizsgálati eredmények integrációja a „Protektor beltéri bevonat” változatra egy izopléta mintán. A vizsgált anyag határizoplétája a satírozott felületen belül helyezkedik el. A satírozott rész alatt a vizsgálat teljes időtartama idején semminemű gombaképződés nem lépett fel s ezért a tényleges alkalmazás során sem várható ilyesmi.

[/vilagos]

 

[vilagos]

5. Összefoglalás

Összefoglalásként az alábbiak állapíthatók meg:

Az elvégzett vizsgálatok által a vizsgált anyagoknál izopléta tartományokat lehetett megállapítani. Ezek lehetővé teszik ezeknek az anyagoknak az alkalmazási tartománya meghatározását. A meghatározott izopléta tartományok megmutatják, hogy milyen hőmérséklet illetve relatív páratartalom mellett, az alkalmazott anyag kombinációja mellett mennyire biztos, illetve mikortól számíthatunk penészgomba képződésére. A „Protektor kültéri bevonat” változatnál például 25ºC-os hőmérséklet valamint 75% és 85% közötti relatív páratartalomnál adódott penészgomba képződés. A „Protektor beltéri bevonat”-nál például 25ºC-os hőmérséklet és 85%-os relatív páratartalom mellett nem várható semmilyen penészgomba képződés.

Az eredmények kizárólag a vizsgált próbatestekre illetve adagokra vonatkoznak.

6. Szakirodalom

[1] Sedlbauer, K: Penészgomba képződés előrejelzése épületrészekben és részeken.
Disszertáció, Stuttgarti Egyetem (2001).

[2] Hofbauer, W., Breuer, K., Tschaikner, A., Krus M., Sedlbauer, K., Schoch, T. (2005):
Összehasonlító vizsgálatok penészgomba képződésre különböző építőanyagok felületén – anyagspecifikus képződési izoplétákon. IBP-közlemény 32 (2005).

A vizsgálati jelentés: 5 oldal szöveget, 1 képet és 3 táblázatot tartalmaz.
Kivonatos nyilvánosságra hozás kizárólag a Fraunhofer Épületfizikai Intézet írásos engedélyével lehetséges.

Holzkirchen, 2007. augusztus 31.
Kivonatos nyilvánosságra hozás kizárólag a Fraunhofer Épületfizikai Intézet írásos engedélyével lehetséges.

FRAUNHOFER ÉPÜLETFIZIKAI INTÉZET

PECSÉT

Ügyintéző: Ügyintéző:

/aláírás/ /aláírás/
Mag.ren.nat. W. Hofbauer Dipl.Ing. (FH) Ch. Karn

[/vilagos]